Nyhed 27. marts 2009

Sundhedsfremme er postivt for arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljørådet har udarbejdet en rapport om sundhedsfremmeaktiviteters betydning for arbejdsmiljøet og sundheden. Rapporten viser, at sundhedsfremmeaktiviteter har en moderat positi