Nyhed 10. december 2013

Stort behov for flere boliger i de største byer

Der vil mangle omkring 130.000 boliger frem mod 2020. Det er især tilflytning til de større byer, en større andel ældre og en generel befolkningstilvækst, der presser boligmarkedet