Nyhed 20. juni 2006

Stor interesse for dimittendmøder

ARKITEKTFORBUNDET afholdt den 19. juni velbesøgte dimittendmøder i Århus og København. Begge møder blev indledt med et medlem fra ARKITEKTFORBUNDETs repræsentantskab