Nyhed 23. januar 2012

Stop for dagpenge gør ledige syge

Det føles særdeles stressende, når en ledig er på vej til at ryge ud af dagpengesystemet og overgå til kontanthjælp, som vedkommende måske slet ikke kan få. Syv ud af ti dagpengemodtagere er alvorligt påvirket af de nye regler, som forkorter dagpengeperioden til to år, viser undersøgelse blandt ledige.