Nyhed 15. februar 2011

Staten skovler penge ind på multimedieskatten

Staten får 43 procent mere ind på multimedieskatten end beregnet og tal fra Skatteminiisteriet viser, at der i 2010 blev hentet 750 millioner kroner fra lønmodtagerne i den nye skat.