Nyhed 9. november 2012

Staten kræver dansk løn

Tilfredshed i byggeriet med skærpet krav til statslige bygherrer om, at alle statens bygge- og anlægsopgaver fremover skal udføres på danske løn- og arbejdsvilkår.