Nyhed 27. juli 2015

Sæt sundheden på prisskiltet

Designer Janni Svane vil sætte større fokus på fødevarer gennem ændret skiltning, der fx oplyser om kiloprisen på vitaminerne i fødevaren.