Nyhed 9. februar 2015

Smalt forlig sikrer reallønnen for ansatte i staten

Forliget for statsansatte sikrer en lønudvikling på 6,6 procent over tre år.