Nyhed 7. juli 2015

Skærpede grønne byggekrav øger behovet for skarp rådgivning

Rådgiverens roller som brobygger, navigatør og oversætter bliver stadigt vigtigere i takt med, at byggeriets kompleksitet stiger.