Nyhed 5. februar 2009

Skatteudspil med knaster

Skattekommissionens forslag til omlægning af skattesystemet i Danmark er blevet grundigt diskuteret på årets første møde i Repræsentantskabet. ARKITEKTFORBUNDETs Repr&#