Nyhed 23. januar 2015

Sikring af medlemmernes lønudvikling bliver prioriteret højt ved OK-15 med DI

Forbundet Arkitekter og Designere har særlig fokus på sikring af medlemmernes lønudvikling ved den igangværende overenskomstforhandling.