Nyhed 24. maj 2011

Seniorer går glip af seniorjob

Hundredvis af ledige seniorer går glip af en muligheden for at sikre sig selv et job i kommunen, en hæderlig løn og ret til efterløn.
Hvis en arbejdsløs på 55 år eller derover står til at miste sine dagpenge – og dermed sin ret til efterløn – kan han gå til sin kommune og kræve at få et job. Men kun ganske få bruger ordningen.