Nyhed 19. december 2013

Selvstændige kan indbetale mere end 50.000 til pensionsordning

Selvstændige er, i modsætning til lønmodtagere, ikke omfattet af loftet på 50.000 kroner på indbetalinger til ratepensioner.