Nyhed 16. juli 2014

Samlever til handicappet: Beskyttet af Forskelsbehandlingsloven

Du kan være beskyttet af Forskelsbehandlingsloven, som følge af din samlevers handicap. Afgørelsen tager afsæt i en EU-dom.