Nyhed 29. juli 2008

Ret til G-dage

Kun lønmodtagere, der er medlemmer af en A-kasse på fratrædelsesdagen, har krav på 2 g-dage, når de bliver ledige.