17. december 2020

Resultatet af stor undersøgelse af sexisme på vej

FAOD udsendte i begyndelsen af november en spørgeundersøgelse til forbundets 5400 medlemmer om deres oplevelser af sexisme og seksuelle krænkelser på studiet og arbejdspladsen. 30 procent besvarede undersøgelsen, som nu er i gang med at blive analyseret.