Nyhed 10. april 2008

Resultatet af afstemningen om vedtægtsændring

Samtidigt med stemmesedlerne blev medlemmerne bedt om at tage stilling til en tilføjelse i vedtægterne til § 8, stk. 3 med følgende indhold: ”Såfremt der er eller bliv