Nyhed 24. august 2010

Regeringens finanslovsforslag for 2011

Regeringens finanslovsforslag summer op i et samlet underskud på statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget på næsten 52 mia. kr. i 2011, og der påregnes et offentligt underskud på ca. 4 pct. af BNP. Dette skal sammenholdes med, at vi så sent som i 2008 havde et overskud på de offentlige finanser på 3,5 pct. af BNP.