Nyhed 5. januar 2016

Realdania går ind i torveprojektet i Ringsted

Torvet i Ringsted som i dag domineres af parkeringspladser og er gennemskåret af meget trafik, skal omdannes for at give plads til ophold og byliv.