Nyhed 13. marts 2014

Pres på overenskomsten for arkitekter

Arkitektvirksomhederne har ikke levet op til hensigten med det nye lønsystem, der blev aftalt ved den seneste overenskomst. Man kan se af lønstatistikken, at arbejdsgiverne betragter lønbåndene som egentlige løntrin og ikke som et laveste forhandlingsgrundlag, konstaterer Arkitektforbundets formand. Blandt andet derfor er gennemsnitslønen faldet.