Nyhed 27. april 2015

Planloven må ikke svækkes

Flere af de 40 år gamle styringsprincipperne i planloven fremstår i dag unødigt rigoristiske, men den grundlæggende planlægningsfilosofi må ikke svækkes, skriver to fagpersoner.