Nyhed 11. september 2014

Pisk har ikke hjulpet ledige i job

Akademikerne mener, at genoptjeningsretten til dagpenge skal halveres, og at de måneder, hvor ledige er i private løntilskudsjob eller virksomhedspraktik, ikke modregnes i de 24 måneders dagpenge. Endelig skal der gøres en yderligere indsats for, at flere af dem der falder ud af dagpengesystemet, fastholder en kontakt til arbejdsmarkedet og holder deres kompetencer ved lige.