Nyhed 23. juni 2010

Overenskomster starter med et underskud

Overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale område starter med et minus. Midlerne er nemlig på forhånd er disponeret som følge af reguleringsordningens negative udmøntning 1. oktober 2010. Med den økonomiske krise betyder det reelt, at der ikke vil være frie midler at forhandle om det første år.