Nyhed 23. juni 2008

Overenskomst mellem Jordbrugsakademikerne og PLR

Efter 3. forhandlingsmøde blev den nye overenskomst mellem JA og PLR forhandlet færdig. Parterne var enige om en lønstigning på skalalønnen på 12,8% fordelt med 5% i 200