Nyhed 5. januar 2006

Overenskomst for tegnestueansatte 2005

Overenskomsten 2005 med ARKITEKTFORBUNDETs vejledende kommentarer ligger nu klar på tryk. Alle medlemmer, som har oplyst Forbundet om, at de er ansat på en tegnestue, vil modtage overenskoms