Nyhed 11. maj 2012

Opbakning til EU-støtte til de kulturelle og kreative sektorer

Et flertal af EU-landenes ministre med ansvar for kultur, audiovisuelle spørgsmål og sport har på rådsmødet i Bruxelles bakket op om formandskabets tekst til Kommissionens forslag til et nyt støtteprogram ”Et Kreativt Europa”.