Nyhed 7. september 2015

Nytteværdien af ressourcetrækket i konkurrencer bliver undersøgt

Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening foretager en analyse af nytteværdien af de anvendte ressourcer i arkitektkonkurrencer.