Nyhed 7. maj 2012

Nyt lønssystem - Hvorfor nu det? Interview med formand Peter Toftsø

Løntrin bliver udskiftet med lønforhandling og anciennitetsbegrebet mister sin værdi til fordel for kvalitet og faglighed. Det er realiteten for samtlige arkitekter, ansat på tegnestuer, som følger overenskomsten anno 2012.

Fortalerne mener, at det nye lønsystem er tidsvarende og åbner for retfærdig lønfordeling. Skeptikerne ser derimod det nye lønsystem, som en cadeau til arbejdsgiver, der nu får mulighed for at presse lønnen og fastholde medarbejdere på et lavere lønniveau, end det de ville have fået på den gamle lønskala.