Nyhed 4. maj 2015

Nye samarbejder skaber attraktive bykvarterer

Udenlandske erfaringer viser, at forfaldne eller stagnerede bykvarterer kan blive til særligt attraktive områder, og nyomdannede byområder kan vedligeholdes og udvikles i kraft af den såkaldte BID-model.