Nye regler om arbejdsfordeling - FAOD

Nyhed 1. september 2020

Nye regler om arbejdsfordeling

Der er nye regler på vej om en midlertidig arbejdsfordelingsordning som supplement til den allerede eksisterende. Foreløbig har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået et trepartsforlig om reglerne, der senere vil munde ud i konkret lovgivning.