Nyhed 30. november 2010

Ny web-portal om fremtidens velfærdsbyggerier

Der sættes nu strøm på modelprogrammerne om fremtidens folkeskoler, plejeboliger og daginstitutioner. Hermed bliver der let adgang til ideer og opdateret viden, der kan hjælpe og inspirere bygherrer og andre interesserede, så den fysiske udformning, den arkitektoniske kvalitet og indretningen af velfærdsbygninger på bedst mulig måde kan danne de optimale rammer for velfærdsydelser af høj kvalitet.