Nyhed 18. oktober 2013

Ny viden om energirenovering af bygninger

Aalborg Universitet udgiver syv rapporter, der belyser en række forskellige aspekter af energirenovering i forbindelse med de energipolitiske målsætninger om, at energiforsyningen i Danmark i 2050 skal dækkes af vedvarende energi, og el- og varmeforsyningen skal være uafhængig af fossile brændsler i 2035.