Nyhed 30. januar 2013

Ny uddannelse på trapperne

Arkitektforeningen, Arkitektforbundet, DANSKE ARK, Kunstakademiets Arkitektskole i København og Arkitektskolen Aarhus har indgået et samarbejde om at udvikle en 2-årig praksisorienteret uddannelse, der skal professionalisere unge arkitekter.

Uddannelsen udvikles gennem et pilotprojekt med arbejdstitlen ”+ 2 ”. Det kommer til at bestå af fire moduler, som i store træk vil handle om arkitektens rolle, tegnestuens praksis, kunder og ydelser samt virksomhed og ledelse. Deltagelse i forløbet forudsætter, at man har ansættelse i en arkitektvirksomhed