Nyhed 2. januar 2012

Ny tabel over mén efter arbejdsskader

Arbejdsskadestyrelsen har netop udsendt en ny udgave af den vejledende méntabel, der samler op på de senere års praksis og forbedrede behandlingsteknikker, hvilket gør tabellen mere anvendelig og samtidig styrker retssikkerheden.