Nyhed 27. november 2014

Ny Storstrømsbro: Akademiraadet anbefaler skråstagsbroen

Akademiraadet peger på skråstagsbroen. Rådets anbefaling er sendt til Vejdirektoratet.