Nyhed 8. oktober 2014

Ny jobordning kan bringe ledige uden dagpenge i arbejde

Akademikerne foreslår en helt ny jobordning, en beskæftigelsespilot, der giver ledige, der er faldet ud af dagpengesystemet, en rettighed og et bedre værktøj til selv at skaffe sig et støttet job i en privat virksomhed.