Nyhed 1. oktober 2014

Ny iværksætterordning for dimittender

Innovationsfonden lancerer ny ordning, der skal skabe grobund for, at flere talentfulde nyuddannede starter virksomhed. Der ydes stipendier på ca. 14.500 kroner om måneden i et år.