Nyhed 6. september 2007

Ny formand i KTO

KTO’s bestyrelse har den 5. september på et ekstraordinært bestyrelsesmøde besluttet at konstituere Anders Bondo Christensen, LC, til formand for KTO. Endvidere har bestyrelsen