Nyhed 18. januar 2010

Ny bestyrelse i Arkitektforbundet

Genvalg til formand og næstformand ved repræsentantskabsmødet fredag 15. januar. Også genvalg til bestyrelsesmedlem Janne Christensen. Nyvalgte er Peter Toftsø og Louise Brask