Nyhed 10. december 2012

Ny barselslov for selvstændige kan sikre mere ligestilling

Ny barselsordning for selvstændige vil åbne mulighed for, at den selvstændige kan få et beløb udover barselsdagpenge udbetalt som kompensation for den manglende indtjening under barselsorloven, så indtægtsfaldet i barselsperioden bliver mindre, end det er i dag.