Nyhed 25. januar 2011

Nu vil Kulturministeriet også bøvl til livs

Kulturministeriet har lanceret en elektronisk postkasse på hjemmesiden, hvor borgere og brugere opfordres til komme med gode idéer og forslag til, hvordan regler og vejledninger på ministeriets område kan gøres lettere og mere hensigtsmæssige.