Nyhed 1. juli 2015

Når regnvand forvandles til vandkunst

Klimaprojektet i Lindevangsparken på Frederiksberg er ved at være færdigt. Der forventes åbning i løbet af september.