Nyhed 8. marts 2018

Nedbryd løntabuet

38 faglige organisationer på tværs af AC, FTF og LO er gået sammen om at skabe opmærksomhed om lønforhold mellem mænd og kvinder.