Nyhed 4. maj 2011

Ændrede ferieregler fra maj 2011

Ændringer i ferieloven 1. maj betyder blandt andet, at arbejdsgivere som hovedregel ikke længere kan varsle ferie til afvikling i en fritstillingsperiode, med mindre medarbejderen rent faktisk holder ferie. Derudover forlænges muligheden for at indgå aftale om overførsel af ferie fra 30. april til 30. september efter ferieårets udløb.