Nyhed 30. april 2015

Minister vil drøfte dimensionering med berørte parter

Uddannelses- og forskningsminister vil indlede en tæt dialog med ledelser, medarbejdere, studerende og aftagere i den kommende tid på de kunstneriske uddannelser.