22. januar 2018

Mindeord: Arkitekt Lone Nystrup

Arkitekt Lone Nystrup er her ikke mere. Hun har i perioden 2006 og frem til sin død i 2017 repræsenteret forbundet i forskellige udvalg og i repræsentantskabet. Forbundet mindes Arkitekt Lone Nystrup.