1. oktober 2020

Midlertidig arbejdsfordeling kan bruges I arkitektbranchen

Den nye mulighed for midlertidig arbejdsfordeling skal forhindre afskedigelser som følge af COVID-19. Ordningen skal holde hånden under virksomhederne og give medarbejderne større tryghed med højere dagpengesats.