Nyhed 28. oktober 2013

Mere tillid og mindre kontrol

Akademikerne og de øvrige parter bag ”Partssamarbejde om Modernisering” (regeringen, Danske Regioner, FTF, KL og OAO) lancerer et nyt Center for Offentlig Innovation. Centret skal give flere muskler til udviklingen af en mere nytænkende og effektiv offentlig sektor.