Nyhed 13. december 2010

Mere lighed mellem kønnene på arbejdsmarkedet

Kønsforskellen udviskes. Mændene tager mere barsel, flere kvinder end mænd tager en længegående uddannelse og kvinder har nu lavere ledighed.