Nyhed 23. januar 2015

Medlemmernes lønudvikling i fokus ved OK-forhandlinger

Fokus på arkitekternes lønudvikling ved de igangværende overenskomstforhanlinger, fordi hensigtserklæring om en lønudvikling på 2,5 procent over tre år ikke gået så godt som forventet og håbet.